Etsi

Virtaan

Sataedu kehittää ammatillista koulutusta

Opiskelua 24/7. Digitaalisuus mahdollistaa paljon.

Voiko opiskelija edetä opinnoissa omaan tahtiinsa ajasta ja paikasta riippumatta? Digitaalisuus mahdollistaa paljon, mutta edellyttää opettajan ja opiskelijoiden roolien päivitystä. Vanhaa mallia ei kannata viedä sähköiseen ympäristöön.

Opiskelu ei ole paikkaan sidottua

Sataedussa monet alat ovat ottaneet reippaita askelia digitaalisella polulla.

Hyvinvointiala pilotoi OPPIA/247 –hankkeessa verkko-opintoja, jotka toteutettiin kokonaan ilman opetusta.

Vanhustyön osaamisalan koko opinnot sekä lasten ja nuorten mielenterveystyön valinnaiset opinnot suoritti verkossa 15 opiskelijaa.

Verkossa myös nenäkkäin

Kokeilu antoi lisätietoa, miten opinnot toteutetaan vain verkossa opiskelija- ja työelämälähtöisesti ajasta ja paikasta riippumatta. Kokeilun pohjalta seuraaviin verkko-opintoihin lisättiin ohjausta sekä Adobe Connectin (AC) kautta tapahtuvia kohtaamisia.

tiimityo_pilvessa

Opiskelijat kokoontuvat verkossa yhteen Adobe Connectin välityksellä sovittuna ajankohtana. 

Verkossa opiskelijat saavat tehtäväksiannot ja ohjausta. Samalla on mahdollista keskustella ajankohtaisista teemoista. (Opettajan on hyvä huomioida omassa aikataulussaan se, että verkko-opiskelussa AC-hetket painottuvat usein iltaan.)

Verkossa jopa koko tutkinto

Verkossa on mahdollista suorittaa kokonaan vanhustyön erikoisammattitutkinto sekä muisti- ja saattohoitajan valinnaiset opinnot.

Opiskelijoita koulutukseen on tullut ympäri Suomen, kuten Sari Tapiola Utsjoelta. Tapiola valmistui Sataedusta maamme ensimmäiseksi saamenkieliseksi muistihoitajaksi toissa syksynä.

 

sari-3.jpg
Sari Tapiola suoritti kokonaan tutkinnon verkossa ja valmistui muistihoitajaksi.

 

Opiskelijoiden oppimateriaalit löytyvät Moodlesta, jossa on mm. videoita, linkkejä ja lääkäriluentoja. Ohjaus tapahtuu mm. AC:n ja sähköpostin välityksellä. Opiskelijat sopivat keskenään heille parhaiten sopivan kanavan yhteydenpitoon (esim. Skypen tai WhatsAppin).

Minulle sopiva tapata ohjata!

”Tämä on minulle sopiva tapa ohjata opiskelijoita uuden tiedon äärelle”, toteaa opettajatiimin edustaja Erja Kaukonen.

Keskiössä on osaaminen, jota opiskelija ja hänen työpaikkansa tarvitsee.

Uusi tieto sovelletaan suoraan omaan työhön. Verkko-opinnot edellyttää opettajalta aktiivista perehdytystä, ohjausta sekä yhteyttä myös työpaikkojen kanssa.

Miten opiskelijat suhtautuvat kokonaan verkossa tapahtuvaan oppimiseen?

Opiskelijalla itsellään on vastu opiskelusta

”Osalle tämä sopii erittäin hyvin, osa tarvitsee enemmän ohjausta ja joillakin opinnot venyvät eikä verkko-opiskelu tunnu omalta tavalta”, Erja kuvaa kokemuksiaan. Opiskelijalta edellytetäänkin itseohjautuvuutta ja vastuullisuutta.

Materiaalia kehitetään koko ajan

Verkko-opinnot vaativat opettajalta aikaa miettiä ja kehittää.

”Onneksi olen saanut riittävästi resurssia verkko-opintojen organisointiin”, Erja kiittelee. Materiaalia ei vain kertaluontoisesti tallenneta alustalle, vaan sen kehittäminen on jatkuva prosessi. Resurssi mahdollistaa myös ohjauksen antamisen tarpeen mukaan.

Työelämältä saatu palaute on ollut hyvää.

Opintojen tulokset ovat helposti nähtävissä, kun uusi osaaminen siirtyy osaksi työyhteisöä ja sen toimintaa.

OPPIA 24/7 –hanke

OPPIA 24/7 –hanke oli valtakunnallinen OKM:n rahoittama kokeilu kokonaan verkossa tapahtuvista opinnoista, joka toteutettiin vuosina 2016-2017.

Postauksen piirroskuvat: Sini Rintala

 

Haalarit kiertoon!

Porin insinööriopiskelijat PIO ry teki inventaarion haalarivarastoonsa vapun alla.

Ylijääneet haalarit tulevat insinöörit lahjoittivat Sataeduun ja WinNovaan. Toiveena on, että haalarit muistuttavat ammattiin opiskelevia jatkokoulutus- ja uramahdollisuuksista opiskelun arjen keskellä. Jatka lukemista ”Haalarit kiertoon!”

Uusi ura: Linja-autonkuljettaja

Tykkään vaihtelevasta työstäni!

Olin ollut puolitoista vuotta työttömänä kotona pitkän työurani jälkeen, kun päätin että oli aika hakeutua uudelle uralle. Olen aina pitänyt ajamisesta ja päätin hakea kuljetusalalle ja linja-autonkuljettajaksi. Jatka lukemista ”Uusi ura: Linja-autonkuljettaja”

Aika toteuttaa unelma

Nuoren pojan unelma-ammatti

Jatka lukemista ”Aika toteuttaa unelma”

Helpotetaan yhteydenpitoa työpaikalle

Työpaikalla oppii ohjattuna

Työpaikalla järjestettävää oppimista lisätään ja monipuolistetaan. Opiskelija voi hankkia osaamista joko kokonaan oppisopimukseen tai koulutussopimukseen perustuen tai yhdistellä näitä joustavasti opintojensa aikana. Opiskelijoiden koulutustyöpaikkojen ja oppisopimustyöpaikkojen ollessa pitkin maakuntaa ja maailmaa, tarvitaan sujuvia tapoja pitää yhteyttä opiskelijaan sekä työpaikkaohjaajaan. Jatka lukemista ”Helpotetaan yhteydenpitoa työpaikalle”

Maahanmuuttajan kotoutumisen tuki

Romanialainen Alina ja nepalilainen Saamana osallistuivat yhteiskuntaorientaatiokurssille, yhteiskunnallisten asioiden infoiltapäiviin ja tietoteknisten perustaitojen kursseille syksyllä 2018.

Kurssit järjesti Sataedu Rauma. Kurssien järjestämisen mahdollisti Hyvä Alku Länsirannikolla -osahanke. Jatka lukemista ”Maahanmuuttajan kotoutumisen tuki”

5 ässää hihassa: opetus ja ohjaus

Opinto-ohjaajan vinkit ohjaukseen

Ammatillinen kasvu on myönteistä asennoitumista omaan työhön. Ammatillinen kasvu on opiskelijan tai työntekijän aktiivista itsensä kehittämistä ja avun sekä tuen vastaanottamista. Jatka lukemista ”5 ässää hihassa: opetus ja ohjaus”

Kohti laivauraa

Laivatyöskentelystä kiinnostuneet tulevat kokit ja tarjoilijat Sataedusta sekä WinNovasta kävivät tutustumiskäynnillä Viking Gracella maaliskuussa 2018. Sataedu on tehnyt yhteistyötä Viking Linen kanssa jo kymmenen vuotta. Kohti työtä 2.0 –hanke mahdollisti myös alojen välisen yhteistyön WinNovan kanssa. Jatka lukemista ”Kohti laivauraa”

YTO-tarjotin on yhteinen

Yto-opetusta on uudistettu Sataedussa jo useita vuosia muun muassa integroimalla sitä ammattialoille, mutta nyt kaikki opintoalat ja toimipaikat siirtyvät yhteiseen toimintamalliin. Jatka lukemista ”YTO-tarjotin on yhteinen”

Pidä blogia WordPress.comissa.

Ylös ↑