Arvostamme varhaista puuttumista ja ennaltaehkäisyä. Haluamme tunnistaa huolia ja yritämme tarttua ongelmiin ajoissa. Ongelmien havaitseminen on  tarpeellista ja nopea reagoiminen tärkeää.

Jos tarkastelemme nuoriamme ainoastaan ”riskilinssien” läpi: puutteet ja vaikeudet korostuvat kohtuuttomasti. Samalla vahvuudet ja onnistumiset sekä asiat, jotka voisivat vahvistaa sosiaalista pärjäävyyttä, jäävät vähemmälle huomiolle.

Nuoren erilaisuus alkaa näyttää toimenpiteitä edellyttävältä ongelmalta, kun se pitäisi ymmärtää nuoren piirteenä tai persoonallisuutena. Aina ei poikkeavuuksien huomioiminen myöskään automaattisesti merkitse tuen saamista ja tilanteen paranemista.

Erityisen tuen tarjoaminen nuorelle tarkoittaa myös sitä, että nuori tulee tietoiseksi omasta ongelmallisuudestaan. Se varmasti auttaa nuorta ymmärtämään omia vaikeuksiaan, mutta ongelmalliset piirteet voivat muodostua myös nuoren minäkuvaa ja omanarvontuntoa kokonaisvaltaisesti määrittäviksi tekijöiksi.

Varhainen riskien tunnistaminen voi siis vahvistaa nuoren kielteisiä käsityksiä itsestään ja synnyttää negatiivisen kierteen.

Kirja Myönteisestä tunnistamisesta julkaistiin perjantaina 13. 11.. Myönteinen tunnistaminen tarjoaa yhden näkökulman varhaisen tuen uudelleensuuntaamiseen.

”Oikein tunnistetuksi tuleminen tuottaa
itsekunnioitusta, itsearvostusta ja itsetuntoa.

Väärin tunnistaminen
epäoikeudenmukaisuuden ja arvottomuuden kokemuksia”

Lue lisää: Myönteinen tunnistaminen, Jouni Häkli & Kirsi Pauliina Kallio & Riikka Korkiamäki (toim.)

Postaaja: Riitta Hirsikoski