Yhteisiä tutkinnon osia voi luontevasti yhdistää ammatillisiin opintoihin. Katso esitys tästä linkistä