Minkälainen oppilaitos on tietoyhteiskunnan näköinen? Sataedun laajennettu tvt-tiimi piipahti kylässä SAMK:in opetuksen mallitilassa.

Kommentteja:

  • ”Erilaiset kalusteet kannustaa vuorovaikutukseen ja muokkaamaan tilan itselle sopivaksi.”
  • ”Tosi hyvä akustiikka.”
  • ”Hybridiopetus on helppo toteuttaa. Kaikki kuulevat toisiaan.”
  • ”Opiskelijoiden omat laitteet toimii osana opetusta.”
  • ”Älytaulu tehokkaassa käytössä. Meillä jäänyt oikeastaan käyttöönottamatta…”
  • ”Digitaaliset askeleet voi olla pieniäkin, mutta opettajien perehdytyksestä ei voi tinkiä.”
  • ”Hyvä ajatus testata tekniikkaa ja kalusteita yhdessä tilassa ennen suurempia investointeja.”

 

hdr
Samk:in verkko-opetuksen koordinaattori Katja Lempinen esitteli mallitilaa sataedulaisille.

 

Lisätietoa tilasta: http://kampus.samk.fi/pori/mallitila/