Ensimmäisen vuoden lähihoitajaopiskelijoiden äidinkielen kurssiin sisältyi tänä keväänä kaksi vierailua vanhainkotiin. Ympäristö oli opiskelijoille jo erilaisista yhteyksistä tuttu, mutta työtehtävä ei.

Opiskelijat saivat tehtäväkseen valita kirjan ja lukea sitä asukkaalle puoli tuntia. Syntyi hyviä kohtaamisia ja paljon keskustelua.

Opiskelijat tekivät hyvää työtä kirjojen valitsemisessa. Asukkaiden huoneissa kuultiin runoja, novelleja ja katkelmia romaaneista. Osa opiskelijoista valitsi Mauri Kunnaksen Koiramäki-kirjoja. Ne osoittautuivat loistavaksi kehykseksi muistelulle. ”Kyllä meilläkin mentiin reellä kirkkoon!”, kuului asukkaan vuoteesta, kun opiskelija luki Koiramäen väen kirkkomatkasta.

Lukuhetket ilahduttivat monella tavalla. Heikkonäköiselle vanhukselle oli tärkeää kuulla jonkun lukevan kirjaa, kun itse ei siihen enää kykene. Pitkäaikaisosastolla asuville vanhuksille oli paljon sekin, että joku istui vieressä ja puhui.

Kirja antoi syyn mennä kylään, lukemalla pääsi lähelle.

Opiskelijoille äidinkielen kurssin suullinen esitys vanhainkotivierailun muodossa oli hyvä kokemus. Tulevat hoitotyön ammattilaiset kiinnittivät huomiota siihen, miten suuri merkitys vanhuksen vierellä viipymisellä on.

Moni sai kuulla vuolaita kiitoksia käynnistään. Osa viipyi vanhusten huoneissa vielä pitkään kirjan lukemisen jälkeenkin.

Postaaja: Mari Ahvenjärvi, opettaja, yhteiset opinnot