Kesäloman alku on ollut monelle nuorelle täynnä jännitystä, koska toisen asteen koulutuksen opiskelijavalinnat julkaistiin viikolla 24. Opiskelijavalinnassa nuoret ovat saaneet tiedon, että onko paikka halutulle opintoalalle avautunut. Moni pääsee opiskelemaan haluamaansa ammattiin, mutta osalla opiskelupaikka jää haaveeksi.

Oppilaitokset tarjoavat vielä opiskelupaikkoja useille eri aloille suorahaun kautta, joten kannattaa kysellä opiskelupaikkoja suoraan oppilaitoksista.

Paikalleen ei kannata missään tapauksessa jäädä

Opiskelu mahdollisuuksia avautuu vielä syksylläkin. Jos ammatilliseen perustutkintoon opiskelupaikka ei aukene niin hyvä mahdollisuus helpottaa tulevien vuosien opintoihin sijoittumista on valmentava koulutus VALMA.

Valtakunnallisesti ammatilliseen koulutukseen hakeneista opiskelupaikan sai useampi kuin edellisenä keväänä. Tämän kevään yhteishaussa ammatilliseen koulutukseen oli reilut 43 000 hakijaa, joista 90 prosenttia sai koulutuspaikan. Kevään yhteishaussa ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen haki 76 500 hakijaa. Edellä mainituista tilastotiedoista kertoi Opetushallitus.

Moni koulutuksen järjestäjä on joutunut menneen vuoden aikana sopeuttamaan toimintaansa voimakkaasti ja sen näkyy esimerkiksi koulutuksen tarjonnassa monilla paikkakunnilla. Aloituspaikkoja ei ole enää tarjolla kuten menneinä vuosina. Samaan aikaan, yhdessä työelämän kanssa on pohdittu koulutuksen ja työelämän tarpeiden yhteen sovittamista. Koulutuksen pitää kohdentua niille aloille joiden työelämätarve on oikeanlainen.

Työnantajat suhtautuvat ammatilliseen koulutukseen entistä myönteisemmin. Sen sijaan aiempaa useampi työnantajista kokee, että ammatillinen koulutus on aliarvostettua. Tiedot käyvät ilmi opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Skills Finlandin seurantatutkimuksesta, jossa ammatillisen koulutuksen mielikuvia tutkittiin.  Ilahduttavaa kyselyn tuloksissa on se, että nuorten asenteet opiskelua kohtaan ovat positiiviset.

Ammatillisessa koulutuksessa olevat pitävät opiskelua kiinnostavampana ja mukavampana kuin lukiolaiset. Ammatillista tutkintoa suorittavien tähtäimessä on työelämä ja sinne pyritään mahdollisimman nopeasti. Monille opiskelijoille on jo varhaisessa vaiheessa muodostunut tieto siitä mitä haluavat opiskella. Tutkimuksessa ilmenee myös, että ammatillisen koulutuksen suurimpia haasteita imagon parantamisen lisäksi on se, miten ammatillinen koulutus pystyy vastaamaan työelämän muutoksiin ja tarpeisiin.

Nyt on kuitenkin hetki rentoutumiselle kesän parissa ja koulutyön pariin palataan elokuun alkupuolella.

Tuomas Mäki-Ontto 
twitter.com/makiontt