… siitä saatetaan vain joskus tehdä sellaista, toteaa kouluttaja Aimo Lehtonen Sataedun Kankaanpään toimipaikan metallialalta.

Aimo Lehtonen palkittiin ”Sataedulainen teko 2016”-kilpailussa elokuussa esimerkillisestä työstä aikuisten ja nuorten koulutuksen yhdistämisessä.

Olosuhteet pakottivat tekemään muutoksia. Kankaanpäässä tilojen vähentäminen johti metallialan uuden oppimisympäristön rakentamiseen, joka on yhteinen nuorten ja aikuisten opetuksessa.

Uusi yhteinen oppimisympäristö saa kiitosta. Tilat ja laitteet ovat hyvät. Nuoret ja aikuiset työskentelevät omina ryhminään, mutta teoriaopetus mm. koneenpiirustuksesta on yhteistä.

Ohjaustarpeet ovat aina yksilöllisiä. Parhaillaan työsalissa on asiakastöiden parissa yhtä aikaa kolme ryhmää, joista yksi on aikuisryhmä. Osa on kerryttämässä osaamistaan työpaikoilla, mutta työsalissa riittää silti yhdelle opettajalle ohjattavia. Hyvänä käytäntönä onkin hyödyntää osaa aikuisista ohjausapuna ja esimerkkinä nuoremmille opiskelijoille. Itseohjautuvuutta kuitenkin tarvitaan.

Opiskelijoiden tilanne elää jatkuvasti. Uusia opiskelijoita tulee non-stopina, osa on työpaikoilla ja osa työsalissa, osa nuoria ja osa aikuisia. Kouluttajan keskeinen tehtävä onkin toimia ”välimiehenä” eri tahojen välillä ja pidellä monia lankoja käsissään.  Vaikeaa se ei ole, mutta vaatii toisin tekemistä kuin aiemmin.

 

Postaaja: Pauliina Merikivi