Valma-koulutus on opiskelijalle yksilöllistä ja joustavaa. Tavoitteena on löytää itseä kiinnostava ala ja vahvistaa opiskeluvalmiuksia sekä arjen taitoja. Maahanmuuttajat voivat valita osaksi opintojaan runsaasti suomea.

Verkko-opetus mahdollistaa yksilölliset valinnat. Ohjauksen määrä ja laatu paranevat, kun ohjaajalle jää aikaa auttaa heikompia nopeammin etenevien tehdessä tehtäviä itsenäisesti. Uusi malli on kehitetty Valma-koulutuksen toimeenpano –hankkeessa.

OPISKELIJOIDEN AJATUKSIA

Miksi olet päätynyt opiskelemaan Valmaan?

 • Halusin vaihtaa alaa
 • Peruskoulu jäi sairastumisen takia ja suoritin päättötodistuksen täällä
 • Muutto opiskelupaikan perässä ei sujunut
 • En päässyt haluamaani opiskelupaikkaan. Pääsin tänne Valma-opintoihin ja sain pitää pisteeni. (Välivuodelle jäädessä menettää hakupisteet).

En päässyt haluamaani opiskelupaikkaan.

Miten opinnot Valma-koulutuksessa eroavat aiemmista opinnoistasi? 

 • Työssäoppiminen on ollut uutta ja tärkeä osa koulutusta. Jokainen meistä on saanut itse valita lyhyemmän tai pidemmän jakson, myös työssäoppimispaikkansa.
 • Verkko-opetusta on aiemmin tarjottu hyvin vähän. Kyllä jaksaminen ja kurssien edistyminen on parempaa verkko-opetuksen avulla.
 • Jokainen meistä on nyt saanut asettaa omat opiskelutavoitteensa. Erilaista on ollut myös ryhmänohjaajan läsnäolo ja mahdollisuus sopia muutoksista tai toimintatavoista.
 • Tässä koulutuksessa ei ole tarvinnut vaihtaa luokkatiloja, opettajia ja kouluaineita moneen kertaan saman päivän aikana.
 • Käytännölliset aineet ovat jääneet vähäisemmiksi.

Jokainen meistä on nyt saanut asettaa omat opiskelutavoitteensa


Oletko mielestäsi hyötynyt Valma-koulutuksesta?

 • Olen saanut miettimisaikaa ja kun täällä on suorittanut kursseja, niitä ei tarvitse suorittaa jatko-opinnoissa.
 • Valma-koulutuksen suoritettua saa 6 lisäpistettä yhteishakuun.
 • Vastuu omasta opiskelusta ja elämänhallinnasta on tullut konkreettisemmaksi.

Olen saanut miettimisaikaa

Mihin aiot mennä opiskelemaan Valma- koulutuksen jälkeen?

 • Parturialalle, kauneusalalle, LVI-alalle, graafisen suunnittelun alalle, autoalalle, kiinteistöalalle, sosiaali- ja terveysalalle, liiketalouden alalle, elintarvikealalle…

VALMA

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus

Koulutus on opiskelijalle kasvun, suunnittelun ja vaihtoehtojen punnitseminen aikaa.

Koulutuksen ensisijaisena kohderyhmänä ovat perusopetuksen päättäneet nuoret, jotka tarvitsevat opiskeluvalmiuksien vahvistamista sekä ohjausta ja tukea koulutuksen ja  ammatin valinnassa.

 Koulutus edistää myös erityistä tukea tarvitsevien ja maahanmuuttajataustaisten nuorten tasavertaisuutta koulutuksessa, työelämässä ja hyvän elämän saavuttamisessa yhteiskunnan jäsenenä.

Seuraava haku VALMAAN 23.5. – 25.7.2017. Koulutukseen hakeudutaan www.opintopolku.fi -palvelun kautta.

Postaajat: 
Valma-opiskelijakollegoitaan haastatteli Jonna Välimäki
Niina Kóllar
Pauliina Merikivi