Sataedun autoalalla on ollut tavoitteena luoda puhtaasti luokaton ja osaamiseen perustava koulutusmalli, joka perustuu tiimioppimiseen. Koulutusalalla tätä työstetään nimellä Osaamisperusteinen tiimitoimintamalli.

Videolla toisen vuoden opiskelija Jerry kertoo miten opiskelu on tiimitoimintamallissa sujunut ja mitkä ovat opiskelun tavoitteet.

Miten tämä toimii käytännössä?

Autoalalla on mietitty, mitkä alan työtehtävät sopivat ja tukevat oikean osaamisen oppimista ja oppimistavoitteiden saavuttamista koulutuksen eri vaiheissa ja nämä työtehtävät on kirjattu ylös osaamistavoitteina.

Osiot on purettu auki selkeiksi työtehtäviksi.

Autoalan perustutkinnon tutkinnon osien osaamistavoitteet on jaettu kolmeen osioon, jotka toistuvat kolme kertaa lukuvuoden aikana kiertävässä järjestyksessä. Kun opiskelija on oppinut osion asiat, hän suorittaa ammattiosaamisen näytön ja siirtyy seuraavaan tiimiin/osioon tai työssäoppimaan oman valintansa mukaan.

Autoalan opiskelijaryhmä on jaettu kolmeen tiimiin sen mukaan, mikä on kunkin opiskelijan alan osaaminen. Tiimien muodostamisessa huomioidaan myös opiskelijoiden omat persoonat eli se millaisia opiskelijat ovat oppijoina, tiiminjäseninä ja miten he ovat vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

Jokaiselle tiimille on suunniteltu sen oman osaamistason mukainen ohjaustapa ja tarvittava ohjausmäärä. Tiimitoiminta malli mahdollistaa myös yksilölliset opintopolut ja jo aikaisemmin hankitun osaamisen hyödyntämisen opinnoissa.

MIKSI KÄYTTÖÖN?

  • Opiskelijalla on aina tarjolla uutta opittavaa riippumatta osaamistasosta tai opintojen alkamisajasta
  • Opiskelija saa osaamistasonsa mukaista ohjausta
  • Opiskelijat tukevat tiimeissä toisiaan osioiden oppimisessa
  • Opiskelija voi edetä opinnoissaan omaa tahtiaan
  • Opiskelijalla on aina tiedossa ja tarkistettavissa mitä/missä/milloin/miten
  • Opiskelija vastaa itse oppimisprosessistaan

Autoalalla ollaan tällä hetkellä askeleen lähempänä tavoitetta ja unelmaa, joka on luokaton ja osaamiseen perustava koulutusmalli. Tiimitoimintamalli on jo opetuskäytössä ja lopullista mallia kehitetään päivittäiseen opetuskäyttöön.

Video ja sisältö: Rami Kantola
Postaaja: Johanna Virtanen