MeWeT – Multifunctional enviroment for Well-being enhancing technology. Uusimman hyvinvointiteknologian tutkimus-, kehitys- ja oppimisympäristö.

MeWet-ympäristö valjastaa kiinteistöautomaation, korjausrakentamisen, esteettömyyden, etähoivateknologian, älykkäät toimilaitteet ja perinteiset palvelut saumattomaksi kokonaisuudeksi.

MeWetin tavoitteena ja tarkoituksena on palvella ja kehittää uusia palvelukonsepteja.

MeWet -projektin alkuvaiheen työskentely on sisältänyt useita tunteja monialaista ja moniammatillista suunnittelua, palavereissa istumista, sähköpostien kirjoittamista, puhelimessa puhumista.

Innovointia on tehty eri työryhmissä ja erilaisilla kokoonpanoilla opiskelijoiden, työelämän edustajien ja teknologiayritysten kanssa. Opiskelija yhteistyössä on korostunut monialaisuus ja eri koulutusasteiden välinen innovointityö.

Tässä siitä tarina.