Lukutaito antaa edellytykset täyteläiselle elämälle.

Suomalaisnuorista yhdellätoista prosentilla on vaikeuksia ymmärtää lukemansa. Pojista puolet ei lue vapaa-ajallaan mitään. Tästä yhdestätoista prosentista suurin osa kykenee lukemaan mekaanisesti, mutta ymmärrystä lukemisesta ei seuraa.

Lukutaito on kumulatiivinen taito. Sitä siis pystyy kehittämään. Tutkimuksen mukaan nuoret, jotka lukevat aktiivisesti kykenevät ymmärtämään noin 50-70 000 sanaa, kun taas teini, jonka lukutaitoa ei kehitetä hallitsee noin 15 000 sanaa.

Kirjallisuustoimittaja Aleksis Salusjärvi ja Atomirotta-yhtyeestä tuttu Mikko Sarjanen vierailivat oppilaitoksessamme. Kyseessä oli tekniikan alan opiskelijoiden räppityöpaja, jota rahoittaa UPM.

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

Kysymys ei kuitenkaan ole räpistä, vaan lukemisesta.

Räppityöpaja on osa valtakunnallista Lukukeskuksen Sanat haltuun –kampanjaa. Kampanjan päämääränä on saada tulevat tekniikan alan ammattilaiset kehittämään lukutaitoaan.

Myös Elisa Kulma on tarttunut omassa WORD-kampanjassaan vallalla olevaan tilanteeseen.

Mitä tekee ammatillinen koulutus tässä hälyttävässä tilanteessa?

Ammatillisessa koulutuksessa vähennetään lähiopetustunteja ja lisätään verkko-opetusta. Tämä kaikki vaatii nuorelta hyvää perinteistä lukutaitoa, kriittistä medialukutaitoa, loistavaa kuvanlukutaitoa ja lisäksi erinomaisia kirjallisen ilmaisun kykyjä.

Kuitenkin kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen mukaan 20% peruskoulunsa päättävistä pojista ei osaa kirjoittaa työhakemusta.

Heikko lukutaito rampauttaa nuoren.

Mitä heikko lukutaito pahimmillaan tekee? Se rampauttaa nuoren ja jättää hänet heikoille yhteiskunnassa, työelämässä ja ihmissuhteissa.

Rakastan työtäni. Olen ammatiltani äidinkielen opettaja amiksessa.  Työni on kuitenkin pientä taistelua sen tosiasian kanssa, että minä olen ihminen joka rakastaa sanoja. Kun taas minun opiskelijoillani suhde sanoihin on välillä jotain aivan muuta. Jotkut jopa vihaavat sanoja. Niiden lukemista, sanomista ja varsinkin niiden kirjoittamista.

Suurin osa opiskelijoistani on noin 16-17-vuotiaita nuoria miehiä, joiden asenne äidinkieltä kohtaan on yleensä parhaimmillaankin varsin välinpitämätön. Sanat tuntuvat vaikeilta ja turhilta. Lauseet ovat merkityksettömiä ja virkkeet – mitä ne ovat?

Tavoitteeni on tehdä työni hyvin.

Haluan saada opiskelijani ymmärtämään sanojen voiman ja merkityksen. Erityisesti haluaisin, että he oppisivat sanoittamaan tunteitaan. Että he oppisivat puhumaan siitä, mitä heidän sisällään tapahtuu. Haluan että he kykenevät hankkimaan uutta tietoa lukemalla ja että he pystyvät vaikuttamaan elämäänsä puhumalla ja kirjoittamalla.

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

Miten tämä tapahtuu?

Konstit ovat hyvin selkeät: lukemalla, kirjoittamalla, keskustelemalla ja kuuntelemalla.

Minun tehtäväni on saada nuoret kehittämään taitoa, joka antaa heille avaimet parempaan elämään. Se ei todellakaan ole helppoa, mutta ei myöskään mahdotonta. Joskus siihen tarvitaan räppityöpaja, joskus sitä, että opettaja lukee ääneen muumeja, joskus se vaatii kahdenkeskisen hetken nuoren kanssa ja joskus kannustavan kommentin sillä hetkellä, kun nuori on jo antamassa periksi. Jos yhteinen aika opettajan ja opiskelijoiden kanssa viedään. Mitään näistä ei tapahdu – koskaan. Elämyksellinen oppiminen on mahdollista vain aidoissa ja innostavissa oppimistilanteissa.

Haastan kaikki opettajat lukemaan, kirjoittamaan, kuuntelemaan ja keskustelemaan opiskelijoidensa kanssa.

Haastan vanhemmat vaatimaan laadukasta opetusta lapsilleen ja tekemään edellä mainittuja asioita lasten ja nuorten kanssa.

Haastan oppilaitosten johdot ja päättäjät järjestämään nuorillemme mahdollisuuden oppia ja kehittyä parhaissa mahdollisissa olosuhteissa.

Postaaja: Marjaana Mitikka, äidinkielen opettaja, Sataedu

Linkkejä:

Kirjoja lukenut teini osaa jopa 70 000 sanaa – Nuori, joka ei lue, 15 000 sanaa. Lue YLE:n verkkosivuilta. http://yle.fi/uutiset/3-8711651

http://www.sanathaltuun.fi

https://kulma.elisa.fi/word

Poikien kirjoittaminen kangertelee – viidennes laati luokattoman työhakemuksen. Lue YLE:n verkkosivuilta. http://yle.fi/ylex/uutiset/poikien_kirjoittaminen_kangertelee_-_viidennes_laati_luokattoman_tyohakemuksen/3-7959687