Aito YTO-valinnaisuus ensimmäisenä meillä!

Sataedun ensimmäisen vuoden opiskelijat saivat ensimmäistä kertaa meillä – ja pienen kyselyn perusteella kenties ensimmäisinä koko maassa – itse valita yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamiskokonaisuudet.

Opiskelijat tekivät valinnat itse!

Valintojen tulokset saatiin Kokemäen YTO-opettajien huoneeseen kuluneella viikolla. Toteutumassa on niin valinnaista ruotsia, etiikkaa kuin liikuntaa, kaiken muun muassa. (Lyhenne ”YTO”: yhteiset tutkinnon osat).

Edessä on opetuksen
käytännön järjestelyjen suunnittelu ja toteutus.

Yhteisiin tutkinnon osiiin kuuluvat viestintä- ja vuorovaikutus-, matemaattis-luonnontieteellistä- sekä yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen. Sosiaalinen ja kulttuurien osaaminen kuuluvat myös YTO-aineisiin.

YTO-opintoja opiskelijalla on yhteensä 35 osaamispistettä. Tästä määrästä 19 osaamispistettä on pakollisia kursseja. Lähes puolet yhteisistä-opinnoista, 16 osp, on siis valinnaisia opintoja.

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät ovat kokeneet valinnaisten opintojen käytännön järjestämisen kaikessa laajuudessaan haastavaksi. Käytännössä valinnaiset opinnot on usein valittu ryhmäkohtaisesti ja niissä ei ole huomioitu opiskelijan omaa opintopolkua.

Sataedussa aitoa valinnaisuutta tuotiin esille jo viime lukuvuonna. Yto-opettajat tuottivat sosiaalisen ja kulttuurisen osaamisen sisällöt ja tarjosivat niitä opiskelijoiden valittavaksi valinnaispäivänä.

Valinnan mahdollisuuteen tyytyväiset opiskelijat pääsivät opiskelemaan yhdessä muun muassa etiikkaa, taidetta ja kulttuuria, saksaa, yhteiskuntataitoja, liikuntaa, psykologiaa, valinnaista äidinkieltä ja englantia. Osa opetuksesta järjestettiin verkko-opintoina.

Enää YTO-opettajat eivät pääse vastaamaan klassikkokysymykseen:

”Miks täsä lukee et valinnaine ku emmää oo tämmöst valinnu?”

Ensi lukuvuonna nykyiset ykköset pääsevät suorittamaan YTO-valinnaisiaan ensimmäistä kertaa aidosti valinnaisena.

Johanna Palmgren, yto-opettaja