Monta työnantajaa, yksi oppisopimus – ajatuksen ja uuden oppisopimusmallin ympärille syntyi seitsemän eri hanketta vuoden 2016 toisella puoliskolla. Seitsemässä eri hankkeessa työskentelevät asiantuntijat kokeilivat ja kehittivät koulutusmallia omilla tahoillaan.

Hankkeen lopussa Sataedun MONIKKO-hanke toteutti vertaisarvioinnin Lapin matkailuopiston vetämän ”Koulutussilta matkailualalle” –hankkeen kanssa. Arvioitavana oli muun muassa se, kuinka hyvin tai mahdollisesti huonosti menestyimme oman hankkeemme läpiviennissä.

Opetushallituksen kriteeripohjainen vertaisarviointi on erinomainen työkalu saada aitoa ja rakentavaa palautetta hanketyöskentelystä ja se vahvistaa jatkoa ajatellen tekemisen tuloksellisuutta.

Saimme seuraavat eväät.

Sataedun vahvuudet:

  • YTO-opinnot sisällytetty mukaan. Niitä voi suorittaa työtä tehden tai esim. verkossa henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.
  • Mobiilisovellukset käytössä.
  • Oppiminen etenee teemoittain kokonaisuuksina – ei silppua.
  • Oppisopimusprosessi soljuu yhteistyössä opintoalojen kanssa.

Sataedun kehittämiskohteet:

  • Tarkasteltava kokeilujen kautta soveltuuko monityönantajainen malli sosiaali- ja terveysalalle
  • Opiskelijoiden rekrytointi ja monityönantajaisen mallin markkinointi.
  • Oppisopimusprosessin avaaminen vastuualueittain, esim. opiskelijan näkökulmasta: koulutusaika, opiskelijan rooli, vastuut ja velvollisuudet.
  • Henkilökohtaistamisen malli ja läpinäkyvyys.

Koulutusreformia tehdään todeksi useiden ari alojen kanssa yhteistyössä opiskelijan ja työelämän eduksi. Näitä arvioinnin tuloksia sovellamme ja viritelemme jatkossa ”Oppis ja koulu Satakunta” –hankkeessa, jonka tavoitteena on edistää työpaikalla tapahtuvaa oppimista, oppisopimuskoulutusta sekä näiden joustavaa yhdistämistä.

Kuvassa valtakunnallisesta hanketyöstä koottu ryhmä. Ryhmä tapasi Lapin tapaamisessa myös Joulupukin, jolle kaikille oli sama lahjatoive ”Hyviä ja ihania opiskelijoita oppisopimuskoulutukseen lisää.”