Hiusalan yrittäjät kutsuttiin mukaan kehittämään alan oppisopimuskoulutusta.

INFO-hanke etsi nuorille uusia oppisopimuspaikkoja.

Mitä tapahtui, kun hiusalan opettaja Teija Österlund (kuvassa) otti yhteyttä sataan hius- ja kauneusalan yrittäjään Satakunnassa? –Paljon!

Yhteistilaisuuksia alan yrittäjille ja opiskelijoille. Nämä tapaamiset olivat hyvä foorumi keskustelulle ja kohtaamisille. Opiskelijat kuulivat työelämäntarpeista ja työnantajat saivat haastatella opiskelijoita. Tapaamisissa oli esillä myös alan viimeistä osaamista ja koulutusta tarjottiin muun muassa värien käytöstä, pitkien hiusten kampauksista ja INCI- koulutusta.

Yrittäjien verkostotapaamiset. Yrittäjillä oli mahdollisuus osallistua työpaikalla tapahtuvan oppimisen omiin verkostotapaamisiin  ja kertoa kokemuksistaan oppisopimuskoulutuksesta. Tapaamisissa yrittäjät tutustuivat ensin tutkinnon rakenteeseen, tutkinnon osiin ja niissä  vaadittaviin keskeisiin osaamisvaatimuksiin. Tämän jälkeen yrittäjillä oli mahdollisuus kertoa omasta työnantajanäkökulmastaan sen, mihin tutkinnon osiin heidän yrityksensä ja työpaikansa parhaiten sopisi oppisopimuskoulutuksen puitteissa.

Sosiaalisen median käytöstä saatiin hyviä kokemuksia. Facebook-ryhmä jatkaa aktiivisena hankkeen loputtua ja yrittäjät saavat sieltä  saavat ajantasaista tietoa koulutusmahdollisuuksista, -tilaisuuksista ja yleensä alan koulutuksessa tapahtuvista muutoksista. Facebook oli päätiedotuskanava ja sen lisäksi verkoston toiminta näkyi myös oppilaitoksen verkkosivuilla ja muissa sosiaalisen median kanavissa. Usean eri kanavien käyttäminen tiedottamisessa vahvisti viestintää ja koettiin tärkeäksi.

Mistä hyvä oppisopimus on tehty?

Oppisopimuskoulutus on parhaimmillaan innovatiivista yhteistyötä, jossa kaikki osapuolet aidosti hyötyvät tekemisestä! Tarvitaan siis tekemisen meininkiä, hyvää suunnittelua ja työnjakoa koulutuksen, työelämän ja oppisopimustoimijoiden kesken.

Sataedun Hius- ja Kauneus TOP-ohjaajat, Facebook-ryhmä. Ryhmään voi pyytä jäseneksi, jos toimii Sataedun opiskelijan ohjaajana. Ryhmä on pääasiassa tarkoitettu Sataedussa koulutetuille työpaikkaohjaajille, mutta asiasta myös kiinnostuneet ovat tervetulleita.

Linkki ryhmään: https://www.facebook.com/groups/434869296723447/?fref=ts
Kevät spa

INFO-hankketta rahoitti OKM.