Osaaminen kertyy joustavasti työssä oppien. Opintojen riittävä laajuus ja osaaminen  varmistetaan tarvittaessa suorittamalla opintoja oppisopimuksella useammassa työpaikassa.

MONIKKO-hankeessa kehittettiin polkuja ja tukitoimia
uuteen malliin.

Oppisopimuskoulutuksen uutta sote-mallia pilotoi opiskelijamme Marika Repo, joka jatkoi aiemmin kesken jääneitä lähihoitajaopintoja. Marika löysi oppisopimustyöpaikan Palvelukoti Jalmarintuvasta Raumalta. Esimiehenä ja työpaikkakouluttajana toimi Jaana Kivimäki.

Marikalle laadittiin noin puolen vuoden mittainen oppisopimus, jonka aikana hän  päivittää osaamista ja suorittaa kaksi tutkinnon osaa sosiaali- ja terveysalan tutkinnosta. Yksi osa oli jo valmiina aiemmista opinnoista.

Marika on ollut oma-aloitteinen ja itsenäinen opiskelija, joka on osoittanut vaikeinakin hetkinä vahvaa opiskelumotivaatiota. ”Alussa opiskelijan roolin löytäminen oli vaikeaa. Oppisopimusopiskelija tekee arkityötä työvuorojen mukaisesti”, kertoo Marika ja jatkaa, ”Parasta on, kun onnistuu ja osaa! Aikaisemmin epäonnistumiset lannistivat minua, mutta nyt tunnen olevani vahvempi ja osaavampi.”

Marikalle työ kehitysvammaisten kanssa on ollut palkitsevaa. ”Kehitysvammaiset asukkaat ovat oivaltavia ja tekevät arkipäivän askareitaan omien taitojensa mukaisesti. Hoitajan tehtävä on olla rinnalla ja ohjata tarvittaessa. Tämä työ on palkitsevaa ja saan tehdä asukkaan kanssa yhdessä asioita.” Marika hehkuttaa. ”Vammaistyö on ollut aina lähellä sydäntäni. Tiedän, että tämä on oikea valinta. Toivottavasti saan jatkaa työtäni täällä, kun oppisopimusaikani päättyy.”

Marikan ohjaaja Jaana kertoo, että ”Ohjausta olisi pitänyt olla Marikalle heti alussa enemmän. Työpäivät ovat kiireisiä, eikä aina huomaa oppisopimusopiskelijan olevan sekä opiskelija että työntekijä samaan aikaan.”

Päivitetyssä oppisopimuskoulutuksen mallissa Marika sai käyttöönsä tietokoneen, koska opiskelu tapahtui osin verkossa. Lähipäiviä Marikalla oli vain kahdesta kolmeen päivään kuukaudessa. Lähipäivien välillä Marika opiskeli opettajansa johdolla Adobe Connectin välityksellä. Opettaja myös jalkautui useammin työpaikalle ohjaamaan siellä tapahtuvaa oppimista ja teki tiivistä yhteistyötä työpaikkakouluttajan kanssa.

Kuvassa: Ohjauskeskustelulle täytyy varata oma aikansa työn lomaan. Oppimistehtäviä katsomassa.

Lisätietoja: Merja Tuomola, oppisopimuskoordinaattori

MONIKKO- hanke kehitti monityönantajaista oppisopimusta. Rahoittajana OKM.