Sataedussa on toiminut neljä yritysmentoria ja heidän palvelujaan ovat voineet hyödyntää  eri alojen opiskelijat kaikissa toimipaikoissa. Mentoritoiminta on aloitettu ALL IN -hankkeen vauhdittamana.

Mentorit ovat itse kokeneet mentoroinnin kiinnostavana. He ovat nähneet yrittäjyysajattelun kasvua, yritysten perustamisia ja  menestymistä. Mentorit ovat myös  kokeneet, että mentorointi parantaa opiskelijoiden käsitystä työelämästä ja ohjaa yrittäjämäiseen asenteeseen myös työntekijänä.

Tietyillä aloilla yrittäjyys on selkeästi paras työllistymisvaihtoehto. Opiskelijat ovat olleet kiinnostuneita mentoroinnin mahdollisuuksista ja tarttuneet niihin innolla. Toiminnalle on siis ollut selkeä tilaus oppilaitoksessamme.

Sataedun opiskelijoiden kiinnostus yrittäjyyteen on kasvanut.

Opintojen aikana opiskelijat voivat valita yrittäjyyttä valinnaisina aineina. Tämän lisäksi  ALL IN -hankkeen aikana henkilökohtaisen mentoroinnin piirissä oli lähes 130 opiskelijaa.

Mentoroitavat opiskelijat ovat opiskelleet kauneudenhoitoa, liiketoimintaa, sosiaali- ja terveysalaa, taideteollisuutta tai media-alaa.

Omia yrityksiä mentoroitavat ovat perustaneet 71 ja osakkaina jossakin yrityksessä toimii neljä. Kymmenen harjoittaa yrittäjyyttä Osuuskunta SataPro:n kautta. Kolme on perustamassa omaa yritystä viiden vuoden kuluessa ja yhdeksän näkee yrittäjyyden mahdollisena uravaihtoehtona tulevaisuudessa. Myös yksi patenttihakemus on jätetty mentoroinin avulla.

Vain yksi mentoroiva on todennut prosessin aikana, että ei halua yrittäjäksi. Yrittäjyyttä sosiaali- ja terveysalan verkkokurssin kautta opiskelleista 29 ei osaa sanoa, perustavatko he oman yrityksen tulevaisuudessa.

 

Yrittäjyysopetusta on toteutettu monien eri keinoin

Hankkeen aikana yrittäjyysopetusta on kehitetty monin eri muodoin. Nuorisoasteen opetuksessa tärkeimpinä ajatuksina on pidetty innostuksen syttymistä yrittäjyyttä kohtaan ja pyritty pitämään opinnot toiminnallisina ja käytännönläheisinä

  • Opiskelijat ovat saaneet omaa henkilökohtaista ohjausta. Tästä on saatu erittäin hyviä tuloksia, koska ollaan voitu rauhassa keskittyä opiskelijan omaan yritysideaan.
  • Ammattiopettajan ja yrittäjyysmentorin tiimiopettajuudesta on saatu hyvää palautetta ja opiskelijat ovat innostuneet kehittämään oman alan myytäviä tuotteita. Samoin joitakin ammattiopettajille on saatu innostumaan yrittäjyyden opettamisesta. Tiimiopettajuuden kautta yrittäjyysopetuksen malli ja materiaalit jäävät käyttöön aloilla.
  • Yrittäjyyttä on tarjottu opiskelijoille osana valinnaispäiviä, kokonaisia päiviä eri aloille, intensiiviviikkoina, NY-leireinä sekä henkilökohtaisena mentorointia
  • Kankaanpäässä valinnaisiin yrittäjyysopintoihin on sisällytetty erilaisia projekteja yrittäjien kanssa. Esimerkiksi muotinäytös Halpa-Hallissa, somistuksia ja näyteikkunoita Eurohamsterissa, Team Sportiassa ja Marivarumossa.
  • Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat pystyivät suorittamaan oman alan yrittäjyysopintoja verkkokurssin kautta. Mentorointia tällä kurssilla on tehty yhteistyössä yrittäjyyskouluttajan ja sosiaalialan lehtorin kanssa.
  • Yrittäjien tarinat iltiksissa ovat valottaneet menestyneiden yrittäjien polkua yrittäjyyteen. Erilaiset yrittäjät ovat luoneet monipuolisen näkökulman siihen, että yrittäjyyttä ja yrittäjiä voi olla hyvin erilaisia.
  • POP UP –tapahtumien kautta opiskelijat ovat yrittäjämäisesti suunnitelleet ja toteuttaneet erilaisia projekteja työelämän kanssa yhteistyössä.
  • Pitsaus –yritysideakisaan osallistuminen on tuonut ykkös- ja kakkossijan Sataedulaisille yrittäjyysopiskelijoille vuonna 2016.
  • Yrittäjyyspolkuohjauksen kautta opiskelijoita on ohjattu hänen tarpeisiinsa sopiviin yrittäjyyskoulutuksiin kuten yrittäjyyden verkkokurssille tai Yrittäjän ammattitutkintoon (koko tutkinto tai tutkinnon osa) tai ammattikorkeakoulun yrittäjyysopintoihin.

 

ALL IN -hanke Satakunnassa

Hankkeen aikana Satakuntaan on synnytetty uusi toimintaympäristö: kaikille opiskelijoille yhteinen yrityskiihdyttämö. Yrittäjämäistä toimintaa juurrutetaan kaikkiin oppilaitoksiin. Korkeakouluille ja ammattioppilaitoksille on luotu yhteinen mentoriverkosto.

ALL IN -yhteisössä on yhteistyökumppaneina yliopistokeskus, ammattikorkeakoulu, ammatillinen toinen aste ja yrittäjät. Yrittäjyysopintojen laadun parantaminen ja yhtenäinen ammattimainen toteutus tuovat sekä tehokkuutta että lisäarvoa opiskeluun ja samalla kanavan yrittäjyyteen aidosti kiinnostuneille opiskelijoille.

Hanke toteutettiin 1.8.2015-31.1.2018 ja rahoittajana toimi Keski-Suomen ELY-keskus /ESR.

Lue lisää ALL IN -hankkeen tuloksista: http://www.all-in.fi/