Opiskelijoiden osaamisen suuret lähtötasoerot ovat olleet haasteena ammatillisessa koulutuksessa pitkään. Tämä haaste korostuu varsinkin koulutuksissa, joissa lähipäiviä on oppilaitoksessa harvemmin.

Sataedussa teema nousi esiin pari vuotta sitten kehittämispäivän yhteydessä ja nyt tekoälyä viritetään opiskelijoiden osaamisen kehittämiseen.

Suurimmat haasteet ovat matemaattisten ja kielellisten asioiden perusosaamisessa. Näitä haasteita on varsinkin opiskelijoilla, joiden opiskelussa on ollut pidempi tauko. Perusosaamista tukevien menetelmien kehittämiselle on siis nähty tilausta. Tällä tavoin on mahdollisuus vaikuttaa oppilaitoksessa tapahtuvien lähijaksojen laadun parantumiseen ja opiskelijoiden opintojen parempaan etenemiseen.

Tähän kokonaisuuteen on ollut tavoitteena löytää ratkaisu joka vahvistaa yksilöllisesti opiskelijoiden perusosaamista digitaalisten sovellusten avulla. Tilanteen kartoituksen myötä päädyttiin suunnitelmaan, jossa teknologinen ratkaisu tehtäisiin hyödyntämällä tekoälyä.

Oppilaitosarjessa on havaittu haasteita aikuisopiskelijoiden perusosaamisessa ja samaa kertoo myös kansainvälinen PIAAC-tutkimus. Tutkimuksen mukaan Suomessa on 600 000 aikuista, joilla on puutteelliset luku-, numero- ja tietotekniikkataidot. Heikot perustaidot ovat usein esteenä sujuvalle ammatilliselle opiskelulle ja täysipainoiselle osallistumiselle työelämään ja yhteiskuntaan.

Haasteeseen on pyritty löytämään ratkaisua Noheva-verkostohankkeessa. Sataedun tehtävä hankkeessa on kehittää kohderyhmän luku-ja numerotaitoihin liittyvien ongelmien tunnistamiseen toimivia menetelmiä. Näihin kehitettävät ratkaisut löytyvät digitaalisten oppimateriaalien luomisella luku-ja numerotaidon oppimiseen.

Tässä työssä Sataedun osaaminen on pedagogiassa. Teknologisen osaamisen tuo kumppanimme HeadAI Oy. HeadAI osaa ja hallitsee tekoälyn mahdollisuudet.

Tekoäly yhdistettynä pedagogisiin ratkaisuihin tulee tuottamaan sovelluksen, jolla jokainen opiskelija pystyy tunnistamaan ja kehittämään omaa perusosaamistaan.

Matikka sovellus on viimeistelyä vaille valmis ja tulee valmistuttuaan julkiseen jakoon sovelluskauppoihin.

Ei muuta kuin kohti parempaa perusosaamista!

tekoaly

 

Postaaja: Tuomas Mäki-Ontto, Twitter @makiontto

 

Noheva-hanke

ESR-hankkeella kehitetään työkaluja heikon luku ja/tai numerotaidon omaavien aikuisten osaamisen kehittämiseksi.

Hanketta koordinoi Kiipulan ammattiopisto ja verkostossa ovat Sataedun lisäksi mukana Hyria, Keuda, TAKK, Vaao sekä Omnia. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hanke jatkuu vuoden 2018 loppuun.

 

Lue lisää: https://www.facebook.com/nohevaesr/

 

(Postauksen kuvituskuva: Photo by Antoine Dautry on Unsplash)