Satu perustaa oman yrityksen

Porilainen Satu Oiko, 50, on vaihtamassa ammattia toimistotyöstä ihmisläheisempään ammattiin. Hänellä on oma yritys ollut mielessä jo ennen kurssia, joten verkkokurssin valitseminen osaksi omia lähihoitajaopintoja tuntui luontevalta.

Vaikka Satu tiesi yrittäjyydestä paljon jo ennen verkkokurssiakin, niin hän oli tyytyväinen kurssin näkökulmaan ja koki sen hyödylliseksi. Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyydestä tuli paljon uutta tietoa muun muassa markkinoinnista ja hinnoittelusta.

Kurssi alkoi yhteisellä lähipäivällä ja mentorointi oli mukana heti alusta. Päivän aikana jokainen sai selkeät ohjeet kurssin suorittamiseen.

Satu kiittelee kurssin rytmiä, joka oli erinomaisesti rakennettu: opiskelijoilla oli kerralla nähtävissä aina kaksi seuraavaa opiskeluosioita. Verkkokurssin aineisto oli myös ajantasaista ja monipuolista ja sitä oli runsaasti, kertoo Satu.

Liiketoimintasuunnitelman tekemiseen kurssilla annettiin kattavat ohjeet. Tarvittaessa opiskelija sai mentoreilta tukea, havaintoja ja rakentavaa palautetta.

Satu on aloittamassa yritystoimintaa sivutoimisesti valmistumisensa jälkeen.  Vastavalmistunut lähihoitajan suunnittelee aloittavansa hyvinvointialan yrityksen, joka painottuu ennaltaehkäisevään puoleen, mutta ei halua kertoa vielä tarkemmin.

Väestö vanhenee ja palvelujen tarve lisääntyy.

1044745_382465438519784_1839159470_n (2)

Satu näkee tulevaisuudessa hyvinvointipalveluiden tarpeen kasvavan.

 

Hyvinvointiyrittäjyys verkkokurssi ja mentorointitoiminta ovat osa ALL IN -hanketta (ESR).

ALL IN -hanke Satakunnassa

Hankkeen aikana Satakuntaan on synnytetty uusi toimintaympäristö: kaikille opiskelijoille yhteinen yrityskiihdyttämö. Yrittäjämäistä toimintaa juurrutetaan kaikkiin oppilaitoksiin. Korkeakouluille ja ammattioppilaitoksille on luotu yhteinen mentoriverkosto.

ALL IN -yhteisössä on yhteistyökumppaneina yliopistokeskus, ammattikorkeakoulu, ammatillinen toinen aste ja yrittäjät. Yrittäjyysopintojen laadun parantaminen ja yhtenäinen ammattimainen toteutus tuovat sekä tehokkuutta että lisäarvoa opiskeluun ja samalla kanavan yrittäjyyteen aidosti kiinnostuneille opiskelijoille.

Hanke toteutettiin 1.8.2015-31.1.2018 ja rahoittajana toimi Keski-Suomen ELY-keskus /ESR.

Lue lisää ALL IN -hankkeen tuloksista: http://www.all-in.fi/

rahoittajalogot