Yto-opetusta on uudistettu Sataedussa jo useita vuosia muun muassa integroimalla sitä ammattialoille, mutta nyt kaikki opintoalat ja toimipaikat siirtyvät yhteiseen toimintamalliin.

Yto-opinnoille on laadittu yhteinen työjärjestys, jossa pakolliset opinnot on sijoitettu aloittain ja ryhmänohjaajat/tiiminvetäjät valitsevat yhdessä opiskelijan kanssa valinnaisten kurssien suorittamisen ajankohdat. Tavoitteena on toteuttaa uutta opetussuunnitelmaa ja varmistaa sen mukaisten oppimistavoitteiden toteutuminen.

YTO_KUVAT_26

Pääperiaate on, että jokainen ensimmäisen vuoden opiskelija osallistuu ytoihin joko

a) kahtena päivänä viikossa syksyisin TAI
b) yhtenä päivänä viikossa sekä syksyllä että keväällä, silloin kun hän on oppilaitoksessa.

Mahdolliset työssäoppimisen aikaiset oppimistehtävät sovitaan yksilöllisesti opettajan kanssa.

Opiskelijoille annetaan mahdollisuus valita kaikki haluamansa valinnaiset yto-kurssit. Valinnaisia on tarkoitus valita suoritettavaksi sekä syksyllä että keväällä. Osa kielivalinnoista toteutetaan verkko-opetuksena.

Sekä pakollisissa että valinnaisissa opinnoissa ratkaisevaa ei ole se, miten monta tuntia opiskelija istuu luokassa, vaan se, miten hän saa riittävästi osaamista ja osoittaa sen. Näin ollen eri opiskelijat voivat tarvita samaan suoritukseen erilaisen tuntimäärän.
Yksilöllisiin opintopolkuihin voi kuulua mm. osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, ryhmäopinnot, verkko-opinnot, kansainvälinen opiskelijavaihto, tehtävät työpaikalla tai jokin hybridimalli edellisistä. Yto-aineita voidaan opiskella oman ryhmän kanssa, opiskelija voi osallistua opetukseen yhdessä muiden alojen opiskelijoiden kanssa, verkko-opetusryhmässä tai tehdä jonkin kurssin itsenäisesti, jos haluaa esimerkiksi valmistua nopeammin.

Opiskelijoille tarjotaan pajoja, jotka tarkoittavat mahdollisuutta täydentävään opetukseen, puuttuvien suoritteiden toteuttamiseen ja ohjattuun opiskeluun. Pajassa voi ohjatusti tehdä minkä tahansa aineen suoritteita. Pajassa on aina paikalla joko nimetty opettaja tai koulunkäynninohjaaja.

Sataedussa on järjestetty myös teemapajoja, joista yksi suosituin oli tekniikna alalle suunnattu räppityöpaja, jota rahoitti UPM. (Postaus Räppityöpajasta vuodelta 2017: Täyteläiselle elämälle!)

 

Sanathaltuun_työpaja_1
Tekniikan alan opiskelijoiden räppityöpaja ”Sanat haltuun”. Kirjallisuustoimittaja Aleksis Salusjärvi ja Atomirotta-yhtyeestä tuttu Mikko Sarjanen vierailivat Sataedussa kevättalvella 2017.

Kielet ja liiketalous-opintoalan tuottamat YTO-kurssit

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen –tutkinnon osasta toteutamme

  • äidinkieli, pakollinen ja valinnainen
  • S2, pakollinen ja valinnainen
  • ruotsi, pakollinen ja valinnainen
  • englanti ja muut vieraat kielet, pakollinen ja valinnainen
  • taide ja luova ilmaisu, pakollinen ja valinnainen
  • jokainen ala toteuttaa: toiminta digitaalisessa ympäristössä, pakollinen ja valinnainen

Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot toteutetaan aloilla

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen –osasta tarjoamme

  • yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, pakollinen ja valinnainen
  • mahdollisus yrittäjyysopintoihin osallistumiseen, pakollinen 1 osp
  • työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen
  • muut osiot toteutetaan aloilla
Lisätietoja Pirjo Raunio, Sataedu

Lisätietoa valinnaisista YTO-opinnoista tästä linkistä:Opiskelijan opas

Lue myös postaus Räppityöpajasta vuodelta 2017: Täyteläiselle elämälle!