Romanialainen Alina ja nepalilainen Saamana osallistuivat yhteiskuntaorientaatiokurssille, yhteiskunnallisten asioiden infoiltapäiviin ja tietoteknisten perustaitojen kursseille syksyllä 2018.

Kurssit järjesti Sataedu Rauma. Kurssien järjestämisen mahdollisti Hyvä Alku Länsirannikolla -osahanke.

Ensimmäinen tieto koulutuksesta tuli TE-toimistolta

Naiset olivat onnekkaita, sillä hankkeen toiminnot osuivat heille juuri oikeaan aikaan: Molemmat olivat muuttaneet Raumalle loppukesästä 2018. Ensimmäiset viikot kuluivat kaupunkiin ja suomen kieleen itsenäisesti tutustumisessa. Melko nopeasti he saivat TE-palveluiden kautta tietoa yhteiskuntaorientaatiokurssista. Molemmat iloitsivat, sillä kotona aika olisi käynyt jo pitkäksi. Heillä on kova halu oppia suomea ja päästä työelämään.

Kurssilta löytyi myös ystäviä!

Opiskelijat kertoivat yhteiskuntaorientaatiokurssin olleen hyvä. He oppivat kotoutumisen alussa tarpeellisia yhteiskunta-asioita, suomen kielen alkeita ja, mikä tärkeää, saivat uusia kavereita uudessa maassa. Alina ja Saamana tapasivat toisensa yhteiskuntaorientaatiokurssilla. He jatkavat nyt yhteisellä polulla suomen kielen opinnoissa, sillä hankkeen kurssien jälkeen heillä alkoi kotoutumiskoulutus.

Yhteiskuntaorientaatiossa opiskelija omaksuu varmaan parhaiten aiheet, jotka ovat hänelle ajankohtaisia. Alinalle ja Saamanalle Suomen koulutusjärjestelmä ja Rauman terveyspalvelut olivat mielenkiintoiset ja tärkeät aiheet. Heidän aikatauluihinsa sopi, että kurssia oli vain kolmena puolikkaana päivänä viikossa.

Alussa kun on niin paljon asioita opittavana – pelkästään vieraassa kaupungissa liikkuminen ja asioiminen olivat uutta. Nyt kun aikaa on jo kulunut, he kertovat jaksavansa olla intensiivisemmässä kotoutumiskoulutuksessa. Molemmat toteavat huomaavansa yhteiskuntaorientaatioon osallistumisen hyödyn nyt kotoutumiskoulutuksessa. Heille tietyt sanat ja asiat ovat jo hankkeen kursseilta tuttuja, minkä päälle on hyvä rakentaa uutta oppia.

Tietoteknisten perustaitojen kurssi antoi Saamanalle ja Alinalle varmuutta toimia suomen kielellä tietokoneella ja internetissä. Heillä oli jo entuudestaan hyvät tietokoneen käytön perustaidot, mutta sanasto oli uutta. Kurssin käymisen jälkeen he voivat asioida nopeammin eri sivustoilla, kun ei tarvitse ihmetellä, että mitä tarkoittavat ”kirjaudu sisään” tai ”liitä”.

Missä naiset näkevät itsensä viiden vuoden päästä?

Saamanan tämänhetkinen koulutus on tradenomi, ja hän toivoo olevansa tulevaisuudessa oman alansa töissä Suomessa. Myös Alinalla on korkeakoulutus kotimaastaan. Hän toivoo työllistyvänsä Suomessa tutkintonsa mukaisesti psykologiksi tai tekevänsä työtä sosiaalialalla.

Suomalaiset – puhukaa suomea ulkomaalaisille.
Olette avainasemassa tukemassa alkuvaiheen kotoutumista ja suomen oppimista.

Opiskelijat hymyilevät lopuksi, että kyllä suomen kieli on mahdollista oppia! Haastateltavia harmittaa tosin se, että liian usein suomalainen alkaa puhua englantia, kun huomaa tai olettaa heidän olevan ulkomaalaisia.

 

Miten maahanmuuttajan kotoutumisen alkuvaihetta tuetaan oppilaitoksesta käsin?

Sataedussa on osaamista suomen kielen opettamisesta ja monikulttuurisesta ohjauksesta. Saimme kehittää entisestään toimintaa ja osaamistamme Hyvä Alku Länsirannikolla -osahankkeessa. Kolmen vuoden ajan olimme osa valtakunnallista Kotona Suomessa -toimenpidekokonaisuutta, jossa kehitettiin kotoutumisen alkuvaiheen tukimuotoja maahanmuuttajille. Sataedu toimi yhteishankkeessa WinNovan ja Porin kaupungin kanssa.

Alkuvaiheen kotoutumisessa monelle on tärkeää suomen tai ruotsin kielen oppiminen, mutta olennaisia ovat myös erilaiset tiedot ja taidot Suomen yhteiskunnassa toimimiseksi. Esimerkiksi asunnon vuokraukseen ja terveyspalveluihin liittyvät käytänteet tai hätänumeroon soittaminen ovat taitoja, jotka on syytä hallita Suomessa asuessaan.

Onneksemme yhteiskuntatietoutta on melko paljon jo olemassa eri kielillä. Hankkeessa kehitimme ja toteutimme mm. yhteiskuntaorientaatiokursseja, joissa käsittelimme suomalaista yhteiskuntaa, tarjosimme tietoa omakielisistä materiaaleista ja tutustutimme kurssilaiset suomen kielen alkeisiin. Koulutimme samalla mahdollisesti joitakin, jotka tulevat myöhemmin opiskelemaan Sataedussa ammattiin.

 Mieheni on ollut Suomessa jo monta vuotta töissä, mutta hän ei tiedä mitään! Kun tulen kurssilta kotiin, kerron hänelle uusia asioita Suomen yhteiskunnasta. Tämä kurssi on hyödyllinen!

Koulutustuotteet osana kotouttamisen alkuvaiheen palvelukokonaisuuttaNäyttökuva 2019-2-28 kello 10.20.52

 

VipuvoimaaEU_2014_2020_rgbESR-lippu