Työpaikalla oppii ohjattuna

Työpaikalla järjestettävää oppimista lisätään ja monipuolistetaan. Opiskelija voi hankkia osaamista joko kokonaan oppisopimukseen tai koulutussopimukseen perustuen tai yhdistellä näitä joustavasti opintojensa aikana. Opiskelijoiden koulutustyöpaikkojen ja oppisopimustyöpaikkojen ollessa pitkin maakuntaa ja maailmaa, tarvitaan sujuvia tapoja pitää yhteyttä opiskelijaan sekä työpaikkaohjaajaan.

Opiskelijat ovat olleet vahvasti mukana ideoimassa ja toteuttamassa erilaisten ohjausmenetelmien kokeiluja. Käytössä ovat olleet muun muassa WhatsApp- puhelut, Facetime, Skype, pilvipalvelut ja perinteinen sähköposti. Skypeä on hyödynnetty erityisesti ohjaus- ja arviointikeskusteluissa.

Konkreettinen hyöty näkyi hyvissä palautteissa.

Kokeilussa kehitettiin Digikoutsi-koulutusmalli, joka on saanut hyvää palautetta. Työpaikkaohjaajille järjestettiin digikoulutusta. Ohjaajien valmiudet olivat hyvin erilaisia: osa työpaikoista suhtautui kokeilujen alkaessa mobiililaitteisiin hyvin kriittisesti. Kokeilut osoittivat konkreettiset hyödyt ja suhtautuminen saattoi muuttua pienessäkin ajassa positiiviseksi.

Uuden menetelmät koettiin helpoksi ja ne lisäsivät viestintää.

Työpaikkaohjaajat kokivat saaneensa uusia ohjaustaitoja sekä osaamista sosiaalisen median välineiden käyttöön. Matalan kynnyksen menetelmät lisäsivät kokeiluissa opettajan, työpaikkaohjaajan sekä opiskelijan välistä yhteydenpitoa. Opiskelijoiden etenemisen seuranta ja tuki koettiin helpommaksi.

Wilman oppimispäiväkirjan avulla voi opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja aktiivisesti seurata ja arvioida osaamisen kehittymistä. Opettaja voi myös seurata, onko perehdytys ja turvallisuusasiat käyty opiskelijan kanssa läpi.

Näyttökuva 2018-6-27 kello 11.59.34

Tiedonkulku ja dokumentointi helpottuu.

Sähköinen oppimispäiväkirja on kokeiluissa tehostanut tiedonkulkua ja arviointikeskusteluja. Opiskelija on voinut hyödyntää palautetta nopeammin. Kaikki dokumentoituu samalla opiskelijan tietoihin eikä erillisiin sovelluksiin. Wilman oppimispäiväkirjan ohje työpaikkaohjaajalle löytyy intran Wilma-ohjeet työtilasta.

img_2745.jpg

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen sopimus

  • Liitetään opiskelijan  henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS)
  • Suunnitellaan yhteistyössä eri osapuolten kesken.

Kehitetään hankkeissa

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamista digitaalisin keinoin on kehitetty DigiWORK- sekä Oppis ja koulu Satakunnassa –hankkeissa. Kehitystyö jatkuu Föli – ja OOODi -hankkeissa. Hankkeiden rahoittajana on Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä OOODi –hankkeessa Opetushallitus.