Porin insinööriopiskelijat PIO ry teki inventaarion haalarivarastoonsa vapun alla.

Ylijääneet haalarit tulevat insinöörit lahjoittivat Sataeduun ja WinNovaan. Toiveena on, että haalarit muistuttavat ammattiin opiskelevia jatkokoulutus- ja uramahdollisuuksista opiskelun arjen keskellä.

Haalarit luovutettiin Live-hankkeen toimijoiden kokouksen alussa vapun alla Porissa Teknologiakeskus Pripolissa. 

Porin insinööriopiskelijat PIO ry:n hallituksen puheenjohtaja Karrar Al-Khanjarawy ja yhdistyksen viestinnästä vastaava Tomi Koponen toivat lahjoitettavat haalarit paikan päälle. Karrar opiskelee toista vuotta rakennus- ja yhdyskuntatekniikkaa. Tomi on valmistunut Sataedusta ammattiin sähköalalta ja opiskelee nyt SAMKissa konetekniikka. 

LiVe-hankkeen projektivastaavat Riitta Koivunen (WinNova), Tuija Kiviaho (SAMK) ja Pasi Kallioinen (Sataedu) vastaanottivat haalarit eteenpäin toimitettavaksi. 

Teknologia-alalla on kasvava työvoimapula ja alan töihin tarvitaan tekijöitä Satakunnassa.

Automaatio- ja robotiikka ovat muuttaneet alaa merkittävästi. Työ ja opiskelu alalla on toista kuin vuosikymmen sitten.

LiVe-hankkeen tavoitteena on kasvattaa teknologia-alan koulutusten vetovoimaa sekä kertoa tämän päivän teknologia-alan työstä alasta kiinnostuneille. Tavoitteena on myös tuoda esiin alan jatkokoulutus- ja työllistymismahdollisuuksia sekä lisätä nuorten ja heidän vanhempiensa tietoisuutta alasta.

Porin Insinööriopiskelijat ry on aktiivisesti mukana LiVe-työssä ja tukevat hankkeen tavoitteiden saavuttamista osallistumalla muun muassa hankkeen järjestämiin tapahtumiin.

Haalarit heti käyttöön Sataedussa

Sataedussa haalarit otettiin heti käyttöön ja toimitettiin alan työsaleihin. Sataedussa alaa opiskelevilla on omat haalarit, mutta ylimääräisiä haalareita tarvitaan muun muassa isompien ryhmien vieraillessa alalla. Peruskoulun ysien ja kasien visiitit ovat jo perinne. Tutustumiskäynneiltä odotetaan elämyksiä, oppimisen arkea ja mahdollisuutta myös päästä kokeilemaan käytännön töitä.

Haalarit ovat varmasti tarpeen! Kiitos SAMK ja Porin insinööriopiskelijat.

Live – lisää vetovoimaa -hankkeella kehitetään teknologia-alojen vetovoimaisuutta Lounais-Suomessa. Rahoittajana on Keski-Suomen ELY-keskus.