Voiko opiskelija edetä opinnoissa omaan tahtiinsa ajasta ja paikasta riippumatta? Digitaalisuus mahdollistaa paljon, mutta edellyttää opettajan ja opiskelijoiden roolien päivitystä. Vanhaa mallia ei kannata viedä sähköiseen ympäristöön.

Opiskelu ei ole paikkaan sidottua

Sataedussa monet alat ovat ottaneet reippaita askelia digitaalisella polulla.

Hyvinvointiala pilotoi OPPIA/247 –hankkeessa verkko-opintoja, jotka toteutettiin kokonaan ilman opetusta.

Vanhustyön osaamisalan koko opinnot sekä lasten ja nuorten mielenterveystyön valinnaiset opinnot suoritti verkossa 15 opiskelijaa.

Verkossa myös nenäkkäin

Kokeilu antoi lisätietoa, miten opinnot toteutetaan vain verkossa opiskelija- ja työelämälähtöisesti ajasta ja paikasta riippumatta. Kokeilun pohjalta seuraaviin verkko-opintoihin lisättiin ohjausta sekä Adobe Connectin (AC) kautta tapahtuvia kohtaamisia.

tiimityo_pilvessa

Opiskelijat kokoontuvat verkossa yhteen Adobe Connectin välityksellä sovittuna ajankohtana. 

Verkossa opiskelijat saavat tehtäväksiannot ja ohjausta. Samalla on mahdollista keskustella ajankohtaisista teemoista. (Opettajan on hyvä huomioida omassa aikataulussaan se, että verkko-opiskelussa AC-hetket painottuvat usein iltaan.)

Verkossa jopa koko tutkinto

Verkossa on mahdollista suorittaa kokonaan vanhustyön erikoisammattitutkinto sekä muisti- ja saattohoitajan valinnaiset opinnot.

Opiskelijoita koulutukseen on tullut ympäri Suomen, kuten Sari Tapiola Utsjoelta. Tapiola valmistui Sataedusta maamme ensimmäiseksi saamenkieliseksi muistihoitajaksi toissa syksynä.

 

sari-3.jpg
Sari Tapiola suoritti kokonaan tutkinnon verkossa ja valmistui muistihoitajaksi.

 

Opiskelijoiden oppimateriaalit löytyvät Moodlesta, jossa on mm. videoita, linkkejä ja lääkäriluentoja. Ohjaus tapahtuu mm. AC:n ja sähköpostin välityksellä. Opiskelijat sopivat keskenään heille parhaiten sopivan kanavan yhteydenpitoon (esim. Skypen tai WhatsAppin).

Minulle sopiva tapata ohjata!

”Tämä on minulle sopiva tapa ohjata opiskelijoita uuden tiedon äärelle”, toteaa opettajatiimin edustaja Erja Kaukonen.

Keskiössä on osaaminen, jota opiskelija ja hänen työpaikkansa tarvitsee.

Uusi tieto sovelletaan suoraan omaan työhön. Verkko-opinnot edellyttää opettajalta aktiivista perehdytystä, ohjausta sekä yhteyttä myös työpaikkojen kanssa.

Miten opiskelijat suhtautuvat kokonaan verkossa tapahtuvaan oppimiseen?

Opiskelijalla itsellään on vastu opiskelusta

”Osalle tämä sopii erittäin hyvin, osa tarvitsee enemmän ohjausta ja joillakin opinnot venyvät eikä verkko-opiskelu tunnu omalta tavalta”, Erja kuvaa kokemuksiaan. Opiskelijalta edellytetäänkin itseohjautuvuutta ja vastuullisuutta.

Materiaalia kehitetään koko ajan

Verkko-opinnot vaativat opettajalta aikaa miettiä ja kehittää.

”Onneksi olen saanut riittävästi resurssia verkko-opintojen organisointiin”, Erja kiittelee. Materiaalia ei vain kertaluontoisesti tallenneta alustalle, vaan sen kehittäminen on jatkuva prosessi. Resurssi mahdollistaa myös ohjauksen antamisen tarpeen mukaan.

Työelämältä saatu palaute on ollut hyvää.

Opintojen tulokset ovat helposti nähtävissä, kun uusi osaaminen siirtyy osaksi työyhteisöä ja sen toimintaa.

OPPIA 24/7 –hanke

OPPIA 24/7 –hanke oli valtakunnallinen OKM:n rahoittama kokeilu kokonaan verkossa tapahtuvista opinnoista, joka toteutettiin vuosina 2016-2017.

Postauksen piirroskuvat: Sini Rintala