Etsi

Virtaan

Sataedu kehittää ammatillista koulutusta

kategoria

ohjaus

5 ässää hihassa: opetus ja ohjaus

Opinto-ohjaajan vinkit ohjaukseen

Ammatillinen kasvu on myönteistä asennoitumista omaan työhön. Ammatillinen kasvu on opiskelijan tai työntekijän aktiivista itsensä kehittämistä ja avun sekä tuen vastaanottamista.

Vinkki 1!
Opiskelijan työminän ja ammatillisen osaamisen kasvun tukeminen
ovat opinto-ohjauksen punainen lanka.

Opinto-ohjaajan tärkein työväline on oma persoona. Opiskelijat huomaavat, jos ohjaaja menee ohjauksessa tietyn roolin taakse ja kohtaaminen tapahtuu pinnallisesti.

Vinkki 2!
Ole oma itsesi!

Luottamus synnyttää solidaarisuutta ihmisten välille ja tekee elämästä sujuvaa sekä ennakoitavaa. Luottamus lisää myös yksilön ja yhteisön voimavaroja.

Vinkki 3!
Ohjaus tulee olla yksilöllistä ja sen pitää olla luottamuksellista.

Opinto-ohjaaja ja opettaja voivat lisätä opiskelijoiden opiskeluiloa ja -motivaatiota. Oppiminen ja osaaminen ilahduttavat, mutta erityisesti iloa tuottavat myönteinen palaute tekemisestä ja onnistumiset opiskelussa.

Vinkki 4!
Onnistumiset ja ilo ovat tärkeitä asioita opiskelijalle.

Opintojen ohjaus on  viestintätilanne. Viestin lähettämiseen ja vastaanottamiseen vaikuttaa moni asia kuten kehon elekieli sekä puhujan äänenpaino ja sävy. Ohjaustilanteeseen vaikuttaa myös keskustelijoiden etäisyys toisistaan.

Maahanmuuttajataustaisen opiskelijan kanssa on huomioitava puheen rytmi, erilaiset äänteet ja tauottelu. Kulttuurierot näkyvät muun muassa keskusteluetäisyydessä, koskettamisessa ja esimerkiksi käsimerkit koetaan erilailla eri kulttuureissa.

Opinto-ohjaajan ja opiskelijan erilaiset tavat toimia voivat aiheuttaa kommunikointiongelmia. On tärkeää, että ohjaajalla on tietoa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kulttuurista ja eleistä.

Vinkki 5!
Käytä mahdollisimman vähän verkossa tapahtuvaa ohjausta.

Hyvässä oppilaitoksessa on hyvin toimiva opiskelijan ohjaus. Opiskelijaa kuullaan, hänen mielipiteitään arvostetaan ja opiskelijat otetaan huomioon koulutusta kehitettäessä.

Hyvä oppilaitos vetää opiskelijoita puoleensa. Opiskelijat ovat motivoituneita, suorittavat tutkinnon ja saavat työtä tai jatko-opintopaikan valmistumisensa jälkeen.

Parhaan palautteen opinto-ohjauksesta ja opetuksesta antavat hyvin työllistyneet tai jatkokoulutukseen sijoittuneet henkilöt.

Tämä postaus syntyi Opin Portailla Satakunnassa -hankkeesta (ESR). Hankkeen tarkoituksena on edistää maahanmuuttajien koulutukseen hakeutumista ja sujuvoittaa maahanmuuttajien siirtymistä toiselta asteelta korkeakouluopintoihin.

Yrittäjyysmentoroinnille on kysyntää

Sataedussa on toiminut neljä yritysmentoria ja heidän palvelujaan ovat voineet hyödyntää  eri alojen opiskelijat kaikissa toimipaikoissa. Mentoritoiminta on aloitettu ALL IN -hankkeen vauhdittamana. Continue reading ”Yrittäjyysmentoroinnille on kysyntää”

Ohjauspyörä

Lisätietoja http://www.ammattiosaaja.net

Pilvissä!

Kun opiskelu tapahtuu pilvioppimisympäristössä, opiskelijat eivät käytä opiskelunsa tukena ammatillisia oppikirjoja tai muuta painettua ammattikirjallisuutta. Oppimismateriaalit löytyvät kaikki pilvestä ja ovat sieltä käsin opiskelijoiden käytössä.

Sataedun autoalalla on kokeiltu miten oppiminen tapahtuu pilvessä ja siellä on ollut käytössä Microsoftin pilvipalvelut Office 365. Opiskelijoilla on käytössä pilvipalvelun tarjoamat työkalut ja tallennustilat opiskelumateriaaleille ja toteutetuille tehtäville. Continue reading ”Pilvissä!”

Osaamisperusteisuus. Oikeasti.

Erityinen työelämäosaaja – yksilöllinen polku itsensä kokoiseen ammattiin

POLUTUS-työkalun avulla rakentuu polku ammattiin, joka on erityisopiskelijalle sopiva. Yksilöllisten polkujen suunnittelu lähtee työelämässä tarvittavasta osaamisesta.

Polkua tehdessä mietitään:

  1. Mitä opintoja opiskelija voi suorittaa vähimmäistavoitteiden (T1) mukaisesti?
  2. Mitä ja miten vahvistetaan opiskelijan työelämässä vaadittavia kykyjä ja taitoja?

POLUTUS-työkalu on yksinkertainen  taulukko, jossa määritellään työelämän opiskelijalle asettamat osaamistavoitteet. Näistä tavoitteista johdetaan ne tutkinnon osat, joita opiskelemalla saavutetaan työtehtävässä vaadittavat tiedot ja taidot. Tutkinnon osia voidaan liittää myös toisen alan tutkinnoista. Tavoitteena on, että polkujen toteutuksessa hyödynnetään mahdollisimman paljon työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Continue reading ”Erityinen työelämäosaaja – yksilöllinen polku itsensä kokoiseen ammattiin”

Pidä blogia WordPress.comissa.

Ylös ↑